Social Median eta Marketinean oinarritutako gure zerbitzuei esker, sare sozialak zure zerbitzuak eta produktuak zuzenean edo zeharka komunikatzeko eta saltzeko beste espazio bat izatea lortzen dugu. Community Manager taldearen bidez, gure bezeroak subjektu pasibo izatetik aktibo izatera pasa daitezen sustatzen da, eta beste bezero batzuei beren zerbitzuen kalitatea ulertaraztea.
Social Media

Social Media da enpresen 2.0 nortasunaren aldaketa adierazgarriena, enpresa tradizionala eta digitala bereizten dituen diziplina, zure enpresari emango dion diziplina edo zure bezeroekin harreman zuzena izateko aukera markatzen duena.

Gizarte Ertaineko Plan bat egiten denetik Community Management atazak kanpora ateratzeko aukeraraino, zure beharretara egokitutako aukera guztiak:

  • Marketin digitaleko plana.
  • Social Media Plan.
  • Profil sozialak irekitzea eta optimizatzea.
  • Gizarte-profilen dinamizazio aktiboa.
  • Edukiak idaztea, optimizatzea eta biralizatzea.
  • Jarduera monitorizatzea sare sozial nagusietan.
  • Emaitza kualitatiboen eta kuantitatiboen txostenak.